U PRILOGU se nalazi kompletan dinamički plan Opće planinarske škole s nastavnim planom!