Upravni odbor Planinarskog društva Sveti Jure Solin:

 

                                        Predsjednik: Dražen Pavić

                                     

 

Dopredsjednica: Anita Grljušić Milanović

Tajnica: Nada Braica

Članovi Upravnog odbora: Nikša Knez, Marin Mađor, Marija Krstanović, Ivo Perković, Predrag Novaković, Marijan Boban

Nadzorni odbor: Jure Radoja, Ivana Zebić, Vesna Žižić

Sud časti: Ivica Meštrović, Andrijana Mateljan, Anita Mateljan